Groepstraining veerkracht vergroten voor zorgprofessionals

4 live dagdelen, terugkombijeenkomst, online lessen en persoonlijke intake

✓ Verminderen van stressklachten bij zorgmedewerkers 
✓ Behoud van vast personeel en verzuimpreventie 
✓ Een bijdrage aan goed werkgeverschap

Gezond omgaan met stress voor zorgmedewerkers

Wanneer zorgmedewerkers te lang onder druk werken kunnen er stressklachten ontstaan. Dit kan leiden tot uitval of langdurige hersteltrajecten en hoge kosten voor verzuim. 

De FOCUS op veerkracht groepstraining biedt praktische tools om gezond om te gaan met stress voor zorgprofessionals. Zij leren: gezond omgaan met dagelijkse stressoren, kunnen hierdoor eerder burn-out klachten voorkomen en hun veerkracht ontwikkelen. 

Wat levert deze training op? 

Deelnemers in een FOCUS op veerkracht groepstraining leren: 

 • Vroege signalen van stress herkennen 
 • Begrijpen welke effecten stress heeft en hoe deze in een vroeg stadium bij te sturen  
 • Hun eigen veerkracht versterken met de 5 FOCUS perspectieven  

Deze training is er speciaal voor:

 • Medewerkers in verstandelijk gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, GGZ, buurtteams, verpleging en verzorging, ouderenzorg, welzijnswerk etc.. 
 • Deelnemers die stressklachten hebben of preventief hun veerkracht willen vergroten 
 • Deelnemers die op een praktische manier aan de slag willen om hun eigen veerkracht te vergroten. 

Wat levert dit de organisatie op?

 • Preventie van verzuim en burn-out klachten
 • Een bijdrage aan goed werkgeverschap
 • Behoud van vast personeel
 • Een positieve bijdrage aan werkdruk bespreekbaar en behapbaar te maken
 • Kostenbesparing voor verzuim

Overzicht: waaruit bestaat deze training?

4 bijeenkomsten

 • 4 online of live bijeenkomsten van 2,5 uur 
 • Met interactieve en praktische werkvormen
 • Direct toepasbaar in de praktijk 

 • 4 (online of live) bijeenkomsten 
 • Persoonlijk intakegesprek
 • Online leeromgeving en ondersteuning
 • Unieke methode
 • Geschikt voor 8-10 personen

Online leeromgeving 

 • Ondersteunende reflectie-oefeningen gedurende traject
 • Lesmodules, video, podcast en bonusmateriaal
 • Werkboek met oefeningen 

Unieke methode

 • Persoonlijk stressprofiel maken
 • FOCUS plan (fysiek, omgeving, cognitie, uitzicht & sociaal) 
 • Drie stappen: stress herkennen, begrijpen en beïnvloeden

Persoonlijk online intakegesprek 

 • Persoonlijke intake via Zoom of Teams 
 • Verkennen van de individuele leervraag
 • Vaststellen van gewenste resultaat

Terugkomdagdeel

 • Inspiratie en ervaringen delen over toepassing
 • 3 maanden na laatste dagdeel
 • (Mogelijkheid tot jaarlijkse herhalingssessies)

Hoe ziet een incompany training er uit?

Stap 1: Eigen signalen van stress herkennen

Wanneer zorgmedewerkers zich mee bewust worden van hun eigen signalen van stress in een vroeg stadium, kunnen zij eerder bijsturen en keuzes maken die gezond zijn. Vaak is er met kleine aanpassingen al veel te bereiken en overbelasting te voorkomen. Middels een persoonlijk stressprofiel leren deelnemers hun eigen signalen van stress herkennen in de praktijk. 

Stap 2: Begrijpen hoe de stress cyclus werkt

Een zorgmedewerker die begrijpt welk effect stress op hem of haar kan hebben, zal oplopende of chronische stress eerder kunnen bijsturen en keuzes maken die helpend zijn. Daarom leren deelnemers wat de stress-cyclus is, en hoe deze te doorbreken.

Stap 3: Actief stress beïnvloeden doormiddel van de FOCUS factoren.

Het ontwikkelen van veerkracht speelt zich af op kun je doen op verschillende gebieden. Een zorgmedewerker die zijn of haar vanuit verschillende perspectieven kan beïnvloeden, kan sneller weer aan de slag of gezond aan de slag blijven. Daarom leren deelnemers op veerkracht beïnvloeden met de 5 FOCUS perspectieven. 

FYSIEK                 Ademhalingstraining, beweging en stress regulerende oefeningen.
OMGEVING       Slimmer, efficiënter en met meer focus te werken en organiseren. 
COGNITIE           Maak van de cirkel van invloed een tweede natuur. 

UITZICHT           Heldere doelen stellen en perspectief veranderen.
SOCIAAL             Anderen inschakelen en anderen helpen hun veerkracht te vergroten.

Werkwijze training 

Intake  

Ieder deelnemer krijgt een persoonlijke online intake, waarin het te gewenste resultaat wordt besproken. 

Online leeromgeving 

Ter voorbereiding krijgen deelnemers toegang tot de online leeromgeving. Tijdens de looptijd van de training hebben zij toegang tot lesmodules met oefeningen, video’s en bonusmateriaal. 

4 trainingsdagdelen 

De basis van de training bestaat uit 4 dagdelen van elke 2,5 uur, ingepland om de 2 weken. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een of meerdere thema’s, in de stappen: stress herkennen, stress begrijpen en stress beïnvloeden. Centraal in alle dagdelen staat de reflectie op het toepassen in de praktijk. 

 

FOCUS perspectieven

Doormiddel van de FOCUS perspectieven volgen we in de bijeenkomsten verschillende oefeningen die de situatie van een deelnemer steeds vanuit een ander perspectief benaderen. 

De ene keer staan er bijvoorbeeld ademoefeningen centraal, de andere keer de invloed van het denken op de stressregulering met de cirkel van invloed. De FOCUS factoren zorgen voor een afwisselend aanbod dat voor een brede blik zorgt op de eigen situatie. 

Terugkombijeenkomst 

3-6 maanden na de laatste bijeenkomst is er een online terugkombijeenkomst. Hierin blikken deelnemers terug op hun voornemens van de afgelopen maanden en focussen op de aandachtspunten voor de komende periode. 

 

Gedragsverandering ontwerpen

Het sluitstuk van de vierde bijeenkomst is het ontwerpen van een specifieke gedragsverandering. Door middel van een concreet stappenplan gaat iedere deelnemer aan de slag met een concrete actie die hij of zij dagelijkse gaat uitvoeren die bijdraagt aan het gewenste resultaat uit de intake. 

Deze en de andere opgedane inzichten vormen het FOCUS-plan waarmee een deelnemer de deur uit gaat. Hierin staan alle persoonlijke concrete aandachtspunten en doelen voor de komende periode. 

Over de trainer

‘Ik help zorgprofessionals daadwerkelijk bij het gezonder omgaan met dagelijkse stressoren, voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van hun veerkracht. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.’

Ronald Huttinga
Trainer en ontwikkelaar FOCUS op veerkracht

Zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn, in verschillende begeleidersfuncties in de verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het de thema’s stress en veerkracht bij zorgmedewerkers. 

Doordat ik reeds jaren in het thema stress en veerkracht in de zorg bezig ben heb ik een brede blik ontwikkeld op deze en gerelateerde thema’s. Lees hier verder…->

De kwaliteiten van FOCUS op veerkracht

Ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk in zorg en welzijn. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

SKJ geaccrediteerde training

‘Prachtig resultaat. Echt inzicht gevend en preventief als het gaat om burn-out voorkomen’

Meer ervaringen…->

Prijs en aanvragen

Alle prijzen zijn te vinden op de pagina: prijzen

Vraag en antwoord over FOCUS training

Wanneer is deze training geschikt?

De training FOCUS op veerkracht is bedoeld voor zorgprofessionals, oftewel medewerkers in de sector Zorg en Welzijn. 
De training zowel geschikt voor mensen die te maken hebben met een lichte mate van stress, en preventief hun veerkracht willen vergroten, om zo gezond te blijven werken, als mensen die al last hebben van overbelastings- over overspannenheidsklachten. 

Waar vindt deze training plaats? 

Een training kan online worden gegeven of op een door de opdrachtgever gefaciliteerde ruimte. Tegen meerprijs kan een trainingslocatie verzorgd worden. 

Indien er gekozen wordt voor een online training, wordt deze gehost via Zoom of Teams. 

 

Hoe verder na de terugkombijeenkomst? 

De terugkombijeenkomst wordt 3-6 maanden na de laatste bijeenkomst ingepland. In overleg kunnen er jaarlijks of halfjaarlijks vervolgbijeenkomsten ingepland worden. Dit helpt om de eigen veerkracht van medewerkers blijvend te stimuleren. In deze herhalingsbijeenkomsten wordt er stil gestaan bij de afgelopen tijd, en welk perspectief er is voor de komende periode.  

Zijn er ook maatwerktrajecten mogelijk?

Bovenstaande training is een compleet pakket waarin de methode het best tot zijn recht komt. Met voldoende bijeenkomsten en tijd om de opgedane inzichten toe te passen is er de meeste kans op een blijvende gedragsverandering. Specifieke wensen passend bij uw organsiatie zijn altijd te bespreken. Samen kijken we naar de mogelijkheden en passen dit waar mogelijk zo veel mogelijk aan uw situatie aan. 

Hoeveel tijd zit er tussen de bijeenkomsten? 

Deze training is gericht op het anders omgaan met stress, en het daarbij inzetten van een blijvende gedragsverandering. Om in de praktijk zo veel mogelijk ervaring op te kunnen doen, en binnen korte tijd weer te kunnen reflecteren is een periode van 2 tot 3 weken aan te raden. 

Met welke leervraag kun je in deze training terecht? 

In de intake wordt samen met de deelnemer de leervraag, achtergrond en het gewenste doel besproken. Tijdens deze intake wordt een zo concreet mogelijk einddoel geformuleerd. 

Vragen die geschikt zijn gaan over veerkracht, stressklachten, reintegratie, bewaken van grenzen, preventie van stress en burn-out klachten. Deze en soortgelijke vragen komen in trainingen FOCUS op veerkracht veel voor: 

Hoe zorg ik dat ik de juiste balans bewaar tussen werk en privé? 

Ik wil met plezier en energie mijn werk blijven doen, ook bij stressvolle situaties of periodes.  

Hoe herken ik beginnende signalen van stress bij mezelf en hoe kan ik hier gezond op inspelen? 

Ik wil goed kunnen bijsturen wanneer ik beginnende stressklachten heb. 

Ik wil voorkomen dat ik (weer) een burn-out krijg doordat ik mezelf voorbij loop. 

Ik ben overbelast geraakt en wil mijn energie weer herpakken.

Wil je langdurig verzuim voorkomen?
Besparen op ziektekosten en investeren in goed werkgeverschap?
Klaar om medewerkers een boost geven in veerkracht?

Deelnemers aan deze training leren:  

 • Eigen signalen van stress herkennen in een vroeg stadium
 • Begrijpen hoe de stresscyclus werkt 
 • Stress beinvloeden met de FOCUS factoren

Resultaat van deze training 

 • Voor de medewerkers: met plezier en energie in zorg en welzijn werken
 • Voor de client: meer continuiteit van zorg voor clienten / patienten
 • Voor de organisatie: preventie van verzuim en onnodige kosten & een bijdrage aan goed werkgeverschap
Groepstraining