Individueel traject veerkracht vergroten voor zorgprofessionals

Persoonlijke begeleiding op maat, coachplan en online lesmodules 

✓ Verminderen van stressklachten bij zorgmedewerkers 
✓ Behoud van vast personeel en verzuimpreventie  
✓ Een bijdrage aan goed werkgeverschap

Individueel traject

Soms loopt een zorgmedewerker tegen grenzen op. Wanneer er sprake is van (dreigend)verzuim, stressklachten en overbelasting, kan het goed zijn om deze grenzen te onderzoeken, helder te maken en opnieuw te leren bewaken. 

In een individueel traject leert een deelnemer in een programma van 6 persoonlijke sessies, zijn of haar stressoren en patronen herkennen en de eigen veerkracht te versterken. 

Wanneer een individueel traject?

Wat leert een deelnemer?

 • Een deelnemer leert eigen vroege signalen van stress herkennen 
 • Onderzoekt en begrijpt waar deze reactiepatronen vandaan komen en hoe deze te veranderen
 • Leert zijn of haar eigen veerkracht te beïnvloeden met de 5 FOCUS perspectieven 

Geschikt voor wie?

 • Zorgmedewerkers die tegen stressklachten aanlopen 
 • Zorgmedewerkers die behoefte hebben aan een persoonsgerichte aanpak 
 • Verandering aan willen brengen in oude neigingen en op hun eigen manier met energie willen werken 

Dit levert het de organisatie op:

 • De medewerker leert eigen grenzen (her)kennen en bewaken 
 • Voorkomen van (herhaald) langdurig verzuim 
 • Kostenbesparing en behoud vast zorgpersoneel

Overzicht: waaruit bestaat een individueel traject?

6 coachingsessies van 1-1,5 uur 

 • Op locatie  
 • Persoonlijk stressprofiel in kaart brengen
 • (inclusief intake en evaluatie)

Persoonlijke intakegesprek 

 • Persoonlijke intake met probleemverkenning
 • Aanleiding en verkennen van de coachvraag 
 • Vaststellen van gewenste resultaat en afspraken

Evaluatiesessie 

 • Evaluatie op basis van gestelde doelen
 • Perspectief op toekomst stellen
 • Mogelijkheid tot herhalingssessies

Online leeromgeving 

 • Ondersteunende reflectie-oefeningen gedurende traject
 • Lesmodules, video, podcast en bonusmateriaal
 • Werkboek met oefeningen 

Hoe verloopt een individueel traject?

In een individueel traject staat de vraag van de deelnemer centraal. Dit betekent dat we de stappen uit FOCUS werkwijze volgen, maar de voor de medewerker belangrijkste stappen er extra uitlichten en uitdiepen. Wat de gewenste doelen zijn, stellen we vast in de eerste sessie: het intakegesprek

Stress herkennen & begrijpen  

In iedere sessie staat er een thema centraal. In het tweede gesprek maakt de deelnemer het persoonlijk stressprofiel. Hiermee gaat hij of zij in de praktijk aan slag en leert ontdekken welke situaties spanning oproepen, en in een veel eerder stadium herkennen hoe die spanning voelt en wat die betekent.  

Je veerkracht beïnvloeden 

Hierbij volgen we de FOCUS perspectieven. Dit zijn 5 perspectieven die steeds een ander licht werpen op iemands veerkracht, en het beïnvloeden daarvan.

Bij FYSIEK kijken we naar ademhaling en behandelen we verschillende oefeningen om deze te beïnvloeden.
Bij OMGEVING kijken we naar dagindeling, multitasken en naar herstelmomenten. 
Bij COGNITIE onderzoeken we de invloed van het denken op je ervaringen (met de cirkel van invloed).
Bij UITZICHT staan we stil bij het lange en korte termijn perspectief van de deelnemer.
In het onderdeel SOCIAAL onderzoeken we hoe de sociale omgeving de veerkracht ondersteunt en kan versterken. 

Naast de individuele sessies kan een deelnemer extra info, herhaling en oefeningen vinden in de online leeromgeving. Een deelnemer heeft toegang tot de online leeromgeving gedurende dit individuele traject.  In het 6e gesprek kijken we terug naar de doelen die wij in het eerste gesprek hebben gesteld. 

Tijd, plaats en locatie 

De sessies vinden plaats op de locatie bij de zorgorganisatie. Ook is het mogelijk om in overleg sessies buiten te houden of on-the-job. De sessies vinden in overleg met de deelnemer plats, gemiddeld ongeveer om de twee weken.  

Over mij

Ik spreek de taal en ken het gevoel van de werkvloer, ik weet hoe leuk het is om zorgverlener te zijn, maar ook zwaar het soms kan zijn. Methodes die ik gebruik en mij aanspreken zijn: de positieve psychologie, het onderzoeken van onderliggende overtuigingen, oplossingsgericht werken en natuurlijk de oefeningen uit mijn eigen werkwijze: FOCUS op veerkracht.

‘Ik help zorgprofessionals bij het gezonder omgaan met dagelijkse stressoren, voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van hun veerkracht. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.’

Ronald Huttinga
Trainer en ontwikkelaar FOCUS op veerkracht

Prijs en aanmelden

Alle prijzen zijn te vinden op de pagina: prijzen 

Vraag en antwoord over individuele trajecten

Zijn er altijd 6 sessies nodig?

Om een goede periode te hebben om de vragen uit te diepen, de eigen neigingen te onderzoeken en waar nodig te veranderen, zijn 6 gesprekken een goed begin en meestal is er een grote kans op goed resultaat. Echter is ieder mens en iedere vraag anders. 
Soms is er meer nodig. Er zijn daarnaast geregeld klanten die na een individueel traject op ‘onderhoudsbasis’ een of twee keer per jaar terugkomen. 

Hoeveel tijd zit er tussen de sessies?

In overleg met de deelnemer wordt na iedere sessie een nieuwe datum ingepland. Vaak hebben antwoorden op de behandelde vragen wat tijd nodig om in de praktijk eigen te maken. 

Is mijn vraag of die van mijn medewerker geschikt? 

Tijdens een individueel traject wordt altijd gewerkt vanuit de vraag of het gewenste doel van de deelnemer. Deze vragen kunnen heel uiteenlopend zijn. Individuele FOCUS op veerkracht trajecten zijn met name geschikt voor vragen die gaan over veerkracht, stressklachten, reintegratie, bewaken van grenzen, preventie van stress en burn-out en hulp bij herstel hiervan.

Enkele voorbeelden van vragen van deelnemers van een individueel traject zijn: 

Hoe zorg ik dat ik de juiste balans bewaar tussen werk en privé? 

Ik wil met plezier en energie mijn werk blijven doen, ook bij stressvolle situaties of periodes.  

Hoe kan ik leiding geven gericht op het ondersteunen van de veerkracht van mijn teams

Hoe herken ik beginnende signalen van stress bij mezelf en mijn collega’s, en hoe kan ik hier gezond op inspelen? 

Ik wil goed kunnen bijsturen wanneer ik beginnende stressklachten heb. 

Kan ik mijn grenzen bewaken en toch samen goede zorg blijven leveren? 

Ik wil voorkomen dat ik (weer) een burn-out krijg doordat ik mezelf voorbij loop. 

Ik ben overbelast geraakt en wil mijn energie weer herpakken.

De medewerker leert: 

 • Eigen signalen van stress herkennen 
 • Begrijpen waar deze reactiepatronen vandaan komen
 • Vanuit eigen kracht weer invloed uitoefenen in werk en leven  

Resultaat

 • Blijvende verandering in strategieen om met stress om te gaan 
 • Meer ruimte om zichzelf te zijn, en te blijven ontwikkelen
 • Minder stress gerelateerd verzuim
Coaching