Volg deze training gratis met het STAP budget  

De STAP subsidie is ook van toepassing op de trainingen van FOCUS op veerkracht. De training FOCUS op veerkracht wordt 6 keer per jaar in een online versie georganiseerd. Op deze manier kunnen deelnemers uit heel Nederland op een laagdrempelige manier meedoen aan de training en werken aan hun eigen veerkracht. Sinds de invoering van het STAP budget in 2022 is het mogelijk om deze subsidie voor deze opleiding aan te vragen. Op deze pagina vind je uitleg over hoe dit werkt en hoe jij de subsidie voor FOCUS op veerkracht kunt aanvragen. 

Het FOCUS op veerkracht trainingsprogramma is een methode om gezond om te gaan met stress voor zorgprofessionals. Als deelnemer leer jij: gezond omgaan met dagelijkse stressoren, burn-out klachten voorkomen en veerkracht ontwikkelen. 

Als jij deelneemt aan FOCUS op veerkracht, behaal jij dit resultaat:  

  • Weer met plezier en energie goede zorg verlenen
  • Inzicht in je eigen stressreacties en veerkrachtige eigenschappen
  • Minder kans op overbelasting doordat je stress vroegtijdig herkent, begrijpt en kunt beïnvloeden

Wat is het STAP budget?

STAP subsidie voor een leven lang leren 

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Waarom STAP-budget 

Bij de STAP subsidie voor scholing gaat het om een training, scholing of cursus die mensen helpt te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Zodat zij hun baan kunnen behouden of die hun helpt een andere baan te vinden. De overheid heeft voor deze regeling gekozen ter vervanging van het eerdere belastingvoordeel bij het doen van een opleiding. Tot 2022 waren de kosten van een opleiding aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Dit gaf een ongelijk voordeel voor mensen met verschillende inkomens, mensen met een hoger inkomen hadden hierdoor een hoger voordeel. Om dit eerlijker te verdelen en dit voordeel ook beschikbaar te maken voor mensen met een lager inkomen is de STAP regeling in het leven geroepen. 

Hoe werkt de regeling?  

Met de STAP regeling kun je jaarlijks voor maximaal 1000 euro een opleiding volgen, de de overheid betaalt. Doordat de overheid na het aanmeldproces aan de opleider betaalt kun je als deelnemer dus een opleiding volgen zonder dat je hier zelf geld voor hoeft te reserveren. Alle opleidingen die meedoen staan in het het STAP scholingsregister, via https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal

Welke opleidingen komen in aanmerking? 

Erkende opleidingen, erkend door middel van een keurmerk of branchevereniging zijn komen in aanmerking voor het STAP budget. Het open inschrijving programma FOCUS op veerkracht voor zorgprofessionals, is opgenomen in de scholingskalender van Sociaal Werk Nederland en heeft daarnaast een SKJ accreditatie. Dit maakt deze training een erkende, in het STAP-scholingsregister opgenomen opleiding. Wil jij gebruik maken van dit budget en gratis deelnemen aan deze training? Lees hieronder hoe aanmelding werkt.  

Hoe kom ik in aanmerking voor gratis deelname aan deze training met de STAP subsidie?

Wat je leert:

  • Eigen signalen van stress herkennen in een vroeg stadium
  • Begrijpen hoe de stresscyclus werkt 
  • Stress beinvloeden met de FOCUS factoren 

Geschikt voor wie:

  • Preventief of curatief het stresslevel wil verlagen
  • Een inzichtgevende en toepasbare aanpak wil
  • Met plezier en energie in zorg en welzijn wil blijven werken


Wanneer je een opleiding of training wil volgen met het STAP budget moet je je hier op tijd voor aanmelden. Minimaal 4 weken voor de start van de opleiding kun je de aanvraag indienen. Voor je de aanvraag kunt indienen heb je van de opleider een aanmeldbewijs nodig. 

Voorbeeld: je wilt op 1 november starten met de open inschrijving FOCUS op veerkracht. De voorgaande inschrijfperiode van het STAP budget begint op 1 september. Je zorgt dat je je ruim voor 1 september hebt aangemeld via deze website, zodat je een aanmeldbewijs hebt waarmee je op 1 september de STAP-subsidie kunt aanvragen voor die opleiding. 

Stap 1: aanmeldbewijs aanvragen bij FOCUS op veerkracht 

Wanneer je hebt besloten dat deze training bij jou past en jij jouw budget aan deze opleiding zou willen besteden, vraag je een aanmeldbewijs aan bij de opleider. Ga naar de aanmeldpagina op deze website en vul je gegevens in. Bij het onderdeel <wie betaalt?> kies je voor: STAP aanmeldbewijs aanvragen. 

Stap 2: Aanmeldbewijs ontvangen  van FOCUS op veerkracht 

Zodra je gegevens ontvangen zijn worden deze verwerkt en ontvang je jouw aanmeldbewijs. Hierop staan aan aantal gegevens die je nodig hebt voor het aanvragen van de subsidie. 

Stap 3: Aanmelden op stap-budget.nl   

Op de dag dat de nieuwe inschrijvingsperiode opent, kun je je vanaf 10 uur inschrijven. Zorg dat je je aanmeldbewijs (digitaal) hebt en je DigiD kunt gebruiken. Let op: het kan op deze momenten druk zijn en mogelijk lukt het niet om in aanmerking te komen. Bij een volgende inschrijfperidoe (twee maanden later) kun je het dan opnieuw proberen. Daarvoor moet je dan opnieuw een aanmeldbewijs opvragen bij de opleider (Stap 1). 


Wat gebeurt hierna? 

Je ontvangt bericht van DUO wanneer je inschrijving gelukt is, en ontvangt een mail van FOCUS op veerkracht met uitnodiging voor de training, inplannen van je intakegesprek en je toegang tot de online leeromgeving. De betaling wordt afgehandeld tussen DUO en de opleider. Dus als de inschrijving goed is verlopen kun jij op de startdatum aan de slag met jouw training FOCUS op veerkracht.

Hoe ziet een incompany training er uit?

Stap 1: Je eigen signalen van stress herkennen

Je persoonlijk stressprofiel geeft jou inzicht in de verschillende fases van stress. Je herkent welke emotionele en mentale gevolgen stress op jou heeft. Je brengt deze signalen in kaart, hoe dit er uit ziet en wat je nodig hebt in de verschillende fases. Dit leert je in de praktijk tijdiger herkennen in welke fases je verkeert en hoe hierop te handelen.

Stap 2: Begrijpen hoe de stress cyclus werkt

Je leert de verschillende fases van stress herkennen en begrijpen. Je leert wat de effecten van stress zijn op je gevoelens, je denken, je waarneming, je handelen en je voorkomen. En je leert wat belangrijk is bij het ombuigen hiervan. Je leert de lange termijneffecten en risico’s van stress begrijpen. Je leert inschatten welke risicofactoren voor jou een rol spelen. En wat je beter wel en niet kunt doen in tijden van stress.

Stap 3: Actief stress beïnvloeden doormiddel van de FOCUS factoren.

Doormiddel van de FOCUS factoren kun je op 5 niveaus je veerkracht te vergroten;

FYSIEK                 Ademhalingstraining, beweging en stres regulerende oefeningen.
OMGEVING       Slimmer, efficiënter en met meer focus te werken en organiseren. 
COGNITIE           Maak van de cirkel van invloed een tweede natuur. 

UITZICHT           Heldere doelen stellen en perspectief veranderen.
SOCIAAL             Anderen inschakelen en anderen helpen hun veerkracht te vergroten.

Werkwijze training 

Intake 
Twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangen alle deelnemers een uitnodiging voor de bijeenkomsten en de online leeromgeving. Ook worden twee tijdsvakken afgesproken waarin de persoonlijke intakes plaatsvinden. 

Tijdens de intake staan we stil bij de vraag wat iemands voornaamste doel is om met deze training te behalen, en welke factoren er voor zorgen dat iemand stress ervaart. Vervolgens bepalen we wat het perspectief is: wat is zo concreet mogelijk het einddoel dat iemand zou willen bereiken na het doorlopen en in de praktijkbrenger van de inzichten uit deze training.

 Online modules

De 4 bijeenkomsten worden ongeveer om de twee weken ingepland. Zo is er voldoende tijd om de inzichten en oefeningen in de praktijk toe te passen en er binnen korte tijd weer op te kunnen reflecteren. Tussen de bijeenkomsten door zijn er online modules te volgen via de online leeromgeving, deze bestaan uit: video’s, podcasts, reflectie- en schrijfoefeningen en instructies. 

Persoonlijk stressprofiel

Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek thema. In de eerste bijeenkomst wordt de basis gelegd voor de stap: stress herkennen. Een belangrijk onderdeel is het persoonlijk stressprofiel. Dit is een gedeatailleerde uitwerking van de eigen stresssignalen, uitingen en behoeftes in verschillende fases van spanning.

FOCUS factoren

Doormiddel van de FOCUS factoren volgen we in de volgende bijeenkomsten verschillende oefeningen die de sitatie van een deelnemer steeds vanuit een ander perspectief benaderen. Centraal staat steeds de eigen ervaring, de uitwisseling met andere deelnemers en de concrete vraag: wat heb jij nodig? Dit alles met het doel in de praktijk kleine aanpassingen te maken die de houding en gedrag tegenover stress gezonder en effectiever maken. 

De ene keer staan er bijvoorbeeld ademoefeningen centraal, de andere keer de invloed van het denken op de stressregulering met de cirkel van invloed. De FOCUS factoren zorgen voor een afwisselend aanbod dat voor een brede blik zorgt op de eigen situatie. 

Gedragsverandering ontwerpen

Het sluitstuk van de vierde bijeenkomst is het ontwerpen van een specifieke gedragsverandering. Door middel van een concreet stappenplan gaat iedere deelnemer aan de slag met een concrete actie die hij of zij dagelijkse gaat uitvoeren die bijdraagt aan het gewenste resultaat uit de intake. 

Deze en de andere opgedane inzichten vormen het FOCUS-plan waarmee een deelnemer de deur uit gaat. Hierin staan alle persoonlijke concrete aandachtspunten en doelen voor de komende periode. 

Terugkombijeenkomst

Tijdens de terugkombijeenkomst (na 3 – 6 maanden na de laatste bijeenkomst) wordt er ingezoomd op de vraag: wat wilde je bereiken, waar sta je nu, en waar wil je naar toe. Naast uitwisseling van ervaringen staat er nieuwe inspiratie op het programma en een blik op de komende periode. 

‘Ik help zorgprofessionals daadwerkelijk bij het gezonder omgaan met dagelijkse stressoren, voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van hun veerkracht. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.’

Ronald Huttinga
Trainer en ontwikkelaar FOCUS op veerkracht

Zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn, in verschillende begeleidersfuncties in de verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het de thema’s stress en veerkracht bij zorgmedewerkers. 

Doordat ik reeds jaren in het thema stress en veerkracht in de zorg bezig ben heb ik een brede blik ontwikkeld op deze en gerelateerde thema’s. Lees hier verder…->

De kwaliteiten van FOCUS op veerkracht

Ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk in zorg en welzijn. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

SKJ geaccrediteerde training (16 punten) 

‘Prachtig resultaat. Echt inzicht gevend en preventief als het gaat om burn-out voorkomen’

Meer ervaringen…->

Vraag en antwoord over FOCUS training

Met welke leervraag kun je in deze training terecht? 

In de intake wordt samen met de deelnemer de leervraag, achtergrond en het gewenste doel besproken. Tijdens deze intake wordt een zo concreet mogelijk einddoel geformuleerd. 

Vragen die geschikt zijn gaan over veerkracht, stressklachten, reintegratie, bewaken van grenzen, preventie van stress en burn-out klachten. Deze en soortgelijke vragen komen in trainingen FOCUS op veerkracht veel voor: 

Hoe zorg ik dat ik de juiste balans bewaar tussen werk en privé? 

Ik wil met plezier en energie mijn werk blijven doen, ook bij stressvolle situaties of periodes.  

Hoe herken ik beginnende signalen van stress bij mezelf en hoe kan ik hier gezond op inspelen? 

Ik wil goed kunnen bijsturen wanneer ik beginnende stressklachten heb. 

Ik wil voorkomen dat ik (weer) een burn-out krijg doordat ik mezelf voorbij loop. 

Ik ben overbelast geraakt en wil mijn energie weer herpakken.

ZorgprofessionalsStap budget