Groepstraining voor zorgprofessionals 

4 live dagdelen, terugkombijeenkomst, online lesmodules en een persoonlijke intake

✓ Vroege signalen van stress herkennen bij jezelf (en de ander)
✓ Je stresssysteem begrijpen 
✓ Je eigen veerkracht beïnvloeden 

Gezond omgaan met stress 

Wanneer je als zorgmedewerker te lang onder druk staat, kun je last krijgen van stressklachten. Misschien merk je dat je veel piekert, moeilijker in slaap komt, minder zin hebt in je werk of in je vrije tijd minder energie hebt om leuke dingen te doen.

De FOCUS op veerkracht groepstraining is er voor jou als zorgmedewerker. In deze training leer je samen met anderen weer gezond omgaan met dagelijkse stressoren, je eigen veerkracht herkennen en versterken. 

Wat leer je in deze training?

In deze training leer jij: 

 • Je eigen stresssignalen eerder herkennen 
 • Je eigen stresssysteem begrijpen 
 • Je eigen veerkracht beïnvloeden met de FOCUS perspectieven

Iets voor jou? Jij werkt in de sector zorg en welzijn: 

 • Als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, sociotherapeut, gezinscoach, jongerenwerker, psycholoog etc…
 • Je wil werken aan je eigen veerkracht
 • Je wil met plezier en energie blijven zorgen voor jouw cliënten, patiënten, ouderen, gezinnen of jeugdigen.  

Waaruit bestaat deze training?

4 bijeenkomsten

 • 4  live bijeenkomsten van 2,5 uur 
 • Met interactieve en praktische werkvormen
 • Direct toepasbaar in de praktijk 

Persoonlijk online intakegesprek 

 • Persoonlijke intake via Zoom of Teams 
 • Verkennen van jouw leervraag
 • Vaststellen van het gewenste resultaat

Online leeromgeving 

 • Ondersteunende reflectie-oefeningen gedurende traject
 • Lesmodules, video, podcast en bonusmateriaal
 • Werkboek met oefeningen 

Terugkomdagdeel

 • Inspiratie en ervaringen delen over toepassing
 • 3 maanden na laatste dagdeel
 • (Mogelijkheid tot jaarlijkse herhalingssessies)

Wat kun je na deze training? 

Stap 1: Je eigen signalen van stress herkennen

Je start  in de eerste bijeenkomst met het maken van je persoonlijk stressprofiel. Dit geeft jou inzicht in de verschillende fases van stress. Je herkent welke emotionele en mentale gevolgen stress op jou heeft. Je brengt deze signalen in kaart, hoe dit er uit ziet en wat je nodig hebt in de verschillende fases. Dit leert je in de praktijk tijdiger herkennen in welke fases je verkeert en hoe hierop te handelen.

Stap 2: Begrijpen hoe de stress cyclus werkt

Je leert de verschillende fases van stress herkennen en begrijpen. Je leert wat de effecten van stress zijn op je gevoelens, je denken, je waarneming, je handelen en je voorkomen. En je leert wat belangrijk is bij het ombuigen hiervan. Je leert de lange termijneffecten en risico’s van stress begrijpen. Je leert inschatten welke risicofactoren voor jou een rol spelen. En wat je beter wel en niet kunt doen in tijden van stress.

Stap 3: Actief stress beïnvloeden doormiddel van de FOCUS factoren.

Doormiddel van de FOCUS perspectieven leer je op 5 manieren te kijken naar manieren om je veerkracht te vergroten;

FYSIEK                 Ademhalingstraining, beweging en stressregulerende oefeningen.
OMGEVING       Slimmer, efficiënter en met meer focus te werken en organiseren. 
COGNITIE           Maak van de cirkel van invloed een tweede natuur. 

UITZICHT           Heldere doelen stellen en perspectief veranderen.
SOCIAAL             Anderen inschakelen en anderen helpen hun veerkracht te vergroten.

Hoe werkt het?

Werkwijze training 

Intake 
Twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvang je een uitnodiging voor de bijeenkomsten en de online leeromgeving. Ook worden twee tijdsvakken afgesproken waarin de persoonlijke intakes plaatsvinden. 

Tijdens de intake staan we stil bij de vraag wat jouw voornaamste doel is om met deze training te behalen, en hoe je situatie er nu uit ziet: welke factoren zorgen er voor dat je stress ervaart? We beantwoorden samen daarna de vraag: wat is zo concreet mogelijk omschreven jouw gewenste situatie na deze training? 

 Online modules

De 4 bijeenkomsten worden ongeveer om de twee weken ingepland. Zo is er voldoende tijd om de inzichten en oefeningen in de praktijk toe te passen en er binnen korte tijd weer op te kunnen reflecteren. Tussen de bijeenkomsten door zijn er online modules te volgen via de online leeromgeving, deze bestaan uit: video’s, podcasts, reflectie- en schrijfoefeningen en instructies. 

Persoonlijk stressprofiel

Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek thema. In de eerste bijeenkomst wordt de basis gelegd voor de stap: stress herkennen. Een belangrijk onderdeel is het persoonlijk stressprofiel. Dit is een gedetailleerde uitwerking van de eigen stresssignalen, uitingen en behoeftes in verschillende fases van spanning (en ontspanning).

FOCUS perspectieven

Doormiddel van de FOCUS perspectieven volgen we in de volgende bijeenkomsten verschillende oefeningen die jouw situatie steeds vanuit een ander perspectief benaderen. Centraal staat steeds jouw eigen ervaring, de uitwisseling met andere deelnemers en de concrete vraag: wat heb jij nodig? Samen ga je op zoek naar aanpassingen in je dagelijkse werk en leven die ervoor zorgen dat je gezonder om gaat met stress, en steeds een beetje aan je veerkracht werkt. 

De ene keer staan er bijvoorbeeld ademoefeningen centraal, de andere keer de invloed van het denken op de stressregulering met de cirkel van invloed. De FOCUS factoren zorgen voor een afwisselend aanbod dat voor een brede blik zorgt op de eigen situatie. 

Gedragsverandering ontwerpen

Het sluitstuk van de vierde bijeenkomst is het ontwerpen van een specifieke gedragsverandering. Door middel van een helder stappenplan ga je aan de slag met een concrete actie die je dagelijkse gaat uitvoeren, en die bijdraagt aan jouw doel in de intake.  

Met het FOCUS plan ga jij de deur uit met alle concrete stappen voor de komende periode.  

Terugkombijeenkomst

Tijdens de terugkombijeenkomst (na 3 – 6 maanden na de laatste bijeenkomst) wordt er ingezoomd op de vraag: wat wilde je bereiken, waar sta je nu, en waar wil je naar toe. Naast uitwisseling van ervaringen staat er nieuwe inspiratie op het programma en een blik op de komende periode. 

Over de trainer

‘Ik help zorgprofessionals daadwerkelijk bij het gezonder omgaan met dagelijkse stressoren, voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van hun veerkracht. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.’

Ronald Huttinga
Trainer en ontwikkelaar FOCUS op veerkracht

Zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn, in verschillende begeleidersfuncties in de verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het de thema’s stress en veerkracht bij zorgmedewerkers. 

Doordat ik reeds jaren in het thema stress en veerkracht in de zorg bezig ben heb ik een brede blik ontwikkeld op deze en gerelateerde thema’s. Lees hier verder…->

De kwaliteiten van FOCUS op veerkracht

Ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk in zorg en welzijn. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

SKJ geaccrediteerde training

‘Prachtig resultaat. Echt inzicht gevend en preventief als het gaat om burn-out voorkomen’

Meer ervaringen…->

Hoe kan ik meedoen?

Als jouw werkgever een incompany training heeft ingepland, zul je via jouw werkgever kunnen aanmelden voor deze training. Wil je op eigen initiatief deelnemen, kijk dan op de pagina’s voor een individueel traject of de e-learning. 

ZorgprofessionalsGroepstraining