Verzuim verlagen zorgorganisatie

Veel zorgorganisaties hebben te kampen met een hoog ziekteverzuim. Werkgerelateerd verzuim, zoals stressklachten en overbelasting, is een van de grootste onderdelen van langdurig verzuim in de zorgorganisatie. 
Zorgmedewerkers hebben namelijk meer last van stress in hun werk dan medewerkers in andere sectoren. Dit kan leiden tot klachten en langdurig verzuim. Om stress te verminderen in de zorgorganisatie er de FOCUS methode, hiermee leren medewerkers en leidinggevenden in een vroeg stadium stress herkennen en beinvloeden. Dit helpt verloop, verzuim en onnodig kosten te voorkomen in zorgorganisaties.  

FOCUS op veerkracht helpt organisaties in zorg en welzijn bij het gezond omgaan met stress van hun medewerkers en leidinggevenden. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen. 

✓ Minder verzuim door stressklachten
✓ Meer werkplezier en energie
✓ Persoonlijke groei

Veerkracht vergroten in de zorgorganisatie

Incompany & open inschrijving training

E-learning

Maatwerk en jaarprogramma's

ZorgorganisatiesVerzuim verlagen zorgorganisatie