Gezond omgaan met stress 

Wanneer zorgmedewerkers te lang onder nog druk werken kunnen er stressklachten ontstaan. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de zorgmedewerker, de patiënt of client en de organisatie. Stressklachten bij zorgmedewerkers zijn een wisselwerking tussen de omstandigheden en de persoonlijke manier van omgaan hiermee.

Het FOCUS op veerkracht trainingsprogramma is een methode om gezond om te gaan met stress voor zorgprofessionals. Zij leren: gezond omgaan met dagelijkse stressoren, burn-out klachten voorkomen en veerkracht ontwikkelen. 

Deelnemers aan FOCUS op veerkracht:

 • Kunnen weer met plezier en energie goede zorg verlenen
 • Hebben minder risico op burn-out klachten 
 • Hebben een verminderde kans op stress gerelateerd verzuim

Waaruit bestaat een training?

4 bijeenkomsten

 • 4 online of live bijeenkomsten van 2,5 uur 
 • Met interactieve en praktische werkvormen
 • Direct toepasbaar in de praktijk 

 • 4 (online of live) bijeenkomsten 
 • Persoonlijk intakegesprek
 • Online leeromgeving en ondersteuning
 • Unieke methode
 • Geschikt voor 8-10 personen

Online leeromgeving 

 • Ondersteunende reflectie-oefeningen gedurende traject
 • Lesmodules, video, podcast en bonusmateriaal
 • Werkboek met oefeningen 

Unieke methode

 • Persoonlijk stressprofiel maken
 • FOCUS plan (fysiek, omgeving, cognitie, uitzicht & sociaal) 
 • Drie stappen: stress herkennen, begrijpen en beïnvloeden

Persoonlijk online intakegesprek 

 • Persoonlijke intake via Zoom of Teams 
 • Verkennen van de individuele leervraag
 • Vaststellen van gewenste resultaat

Terugkomdagdeel

 • Inspiratie en ervaringen delen over toepassing
 • 3 maanden na laatste dagdeel
 • (Mogelijkheid tot jaarlijkse herhalingssessies)

Wat kun je na deze training?

Wat je leert:

 • Eigen signalen van stress herkennen in een vroeg stadium
 • Begrijpen hoe de stresscyclus werkt 
 • Stress beinvloeden met de FOCUS factoren 

Geschikt voor wie:

 • Preventief of curatief het stresslevel wil verlagen
 • Een inzichtgevende en toepasbare aanpak wil
 • Met plezier en energie in zorg en welzijn wil blijven werken

Stap 1: Je eigen signalen van stress herkennen

Je persoonlijk stressprofiel geeft jou inzicht in de verschillende fases van stress. Je herkent welke emotionele en mentale gevolgen stress op jou heeft. Je brengt deze signalen in kaart, hoe dit er uit ziet en wat je nodig hebt in de verschillende fases. Dit leert je in de praktijk tijdiger herkennen in welke fases je verkeert en hoe hierop te handelen.

Stap 2: Begrijpen hoe de stress cyclus werkt

Je leert de verschillende fases van stress herkennen en begrijpen. Je leert wat de effecten van stress zijn op je gevoelens, je denken, je waarneming, je handelen en je voorkomen. En je leert wat belangrijk is bij het ombuigen hiervan. Je leert de lange termijneffecten en risico’s van stress begrijpen. Je leert inschatten welke risicofactoren voor jou een rol spelen. En wat je beter wel en niet kunt doen in tijden van stress.

Stap 3: Actief stress beïnvloeden doormiddel van de FOCUS factoren.

Doormiddel van de FOCUS factoren kun je op 5 niveaus je veerkracht te vergroten;

FYSIEK                 Ademhalingstraining, beweging en stres regulerende oefeningen.
OMGEVING       Slimmer, efficiënter en met meer focus te werken en organiseren. 
COGNITIE           Maak van de cirkel van invloed een tweede natuur. 

UITZICHT           Heldere doelen stellen en perspectief veranderen.
SOCIAAL             Anderen inschakelen en anderen helpen hun veerkracht te vergroten.

Hoe ziet een incompany training er uit?

Werkwijze training 

Intake 
Twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangen alle deelnemers een uitnodiging voor de bijeenkomsten en de online leeromgeving. Ook worden twee tijdsvakken afgesproken waarin de persoonlijke intakes plaatsvinden. 

Tijdens de intake staan we stil bij de vraag wat iemands voornaamste doel is om met deze training te behalen, en welke factoren er voor zorgen dat iemand stress ervaart. Vervolgens bepalen we wat het perspectief is: wat is zo concreet mogelijk het einddoel dat iemand zou willen bereiken na het doorlopen en in de praktijkbrenger van de inzichten uit deze training.

Dit trainingsprogramma kan zowel online (Zoom / Teams) als op locatie worden verzorgd. 

 Online modules

De 4 bijeenkomsten worden ongeveer om de twee weken ingepland. Zo is er voldoende tijd om de inzichten en oefeningen in de praktijk toe te passen en er binnen korte tijd weer op te kunnen reflecteren. Tussen de bijeenkomsten door zijn er online modules te volgen via de online leeromgeving, deze bestaan uit: video’s, podcasts, reflectie- en schrijfoefeningen en instructies. 

Persoonlijk stressprofiel

Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek thema. In de eerste bijeenkomst wordt de basis gelegd voor de stap: stress herkennen. Een belangrijk onderdeel is het persoonlijk stressprofiel. Dit is een gedeatailleerde uitwerking van de eigen stresssignalen, uitingen en behoeftes in verschillende fases van spanning.

FOCUS factoren

Doormiddel van de FOCUS factoren volgen we in de volgende bijeenkomsten verschillende oefeningen die de sitatie van een deelnemer steeds vanuit een ander perspectief benaderen. Centraal staat steeds de eigen ervaring, de uitwisseling met andere deelnemers en de concrete vraag: wat heb jij nodig? Dit alles met het doel in de praktijk kleine aanpassingen te maken die de houding en gedrag tegenover stress gezonder en effectiever maken. 

De ene keer staan er bijvoorbeeld ademoefeningen centraal, de andere keer de invloed van het denken op de stressregulering met de cirkel van invloed. De FOCUS factoren zorgen voor een afwisselend aanbod dat voor een brede blik zorgt op de eigen situatie. 

Gedragsverandering ontwerpen

Het sluitstuk van de vierde bijeenkomst is het ontwerpen van een specifieke gedragsverandering. Door middel van een concreet stappenplan gaat iedere deelnemer aan de slag met een concrete actie die hij of zij dagelijkse gaat uitvoeren die bijdraagt aan het gewenste resultaat uit de intake. 

Deze en de andere opgedane inzichten vormen het FOCUS-plan waarmee een deelnemer de deur uit gaat. Hierin staan alle persoonlijke concrete aandachtspunten en doelen voor de komende periode. 

Terugkombijeenkomst

Tijdens de terugkombijeenkomst (na 3 – 6 maanden na de laatste bijeenkomst) wordt er ingezoomd op de vraag: wat wilde je bereiken, waar sta je nu, en waar wil je naar toe. Naast uitwisseling van ervaringen staat er nieuwe inspiratie op het programma en een blik op de komende periode. 

Over de trainer

‘Ik help zorgprofessionals daadwerkelijk bij het gezonder omgaan met dagelijkse stressoren, voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van hun veerkracht. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.’

Ronald Huttinga
Trainer en ontwikkelaar FOCUS op veerkracht

Zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn, in verschillende begeleidersfuncties in de verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het de thema’s stress en veerkracht bij zorgmedewerkers. 

Doordat ik reeds jaren in het thema stress en veerkracht in de zorg bezig ben heb ik een brede blik ontwikkeld op deze en gerelateerde thema’s. Lees hier verder…->

De kwaliteiten van FOCUS op veerkracht

Ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk in zorg en welzijn. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

SKJ geaccrediteerde training

‘Prachtig resultaat. Echt inzicht gevend en preventief als het gaat om burn-out voorkomen’

Meer ervaringen…->

Prijs en aanvragen

Prijzen zijn exlusief btw. 

Deze training als indivduele of particuliere deelnemer volgen?

4 keer per jaar wordt deze training als open inschrijving georganiseerd (ook mogelijk met STAP-budget).

Vraag en antwoord over FOCUS training

Wanneer is deze training geschikt?

De training FOCUS op veerkracht is bedoeld voor zorgprofessionals, oftewel medewerkers in de sector Zorg en Welzijn. 
De training zowel geschikt voor mensen die te maken hebben met een lichte mate van stress, en preventief hun veerkracht willen vergroten, om zo gezond te blijven werken, als mensen die al last hebben van overbelastings- over overspannenheidsklachten. 

Waar vindt deze training plaats? 

Een training kan online worden gegeven of op een door de opdrachtgever gefaciliteerde ruimte. Tegen meerprijs kan een trainingslocatie verzorgd worden. 

Indien er gekozen wordt voor een online training, wordt deze gehost via Zoom of Teams. 

 

Hoe verder na de terugkombijeenkomst? 

De terugkombijeenkomst wordt 3-6 maanden na de laatste bijeenkomst ingepland. In overleg kunnen er jaarlijks of halfjaarlijks vervolgbijeenkomsten ingepland worden. Dit helpt om de eigen veerkracht van medewerkers blijvend te stimuleren. In deze herhalingsbijeenkomsten wordt er stil gestaan bij de afgelopen tijd, en welk perspectief er is voor de komende periode.  

Zijn er ook maatwerktrajecten mogelijk?

Bovenstaande training is een compleet pakket waarin de methode het best tot zijn recht komt. Met voldoende bijeenkomsten en tijd om de opgedane inzichte toe te passen is er een grote kans op een blijvende gedragdverandering. Specifieke wensen passend bij uw organsiatie zijn altijd te bespreken. Samen kijken we naar de mogelijkheden en passen dit waar mogelijk zo veel mogelijk aan uw situatie aan. 

Hoeveel tijd zit er tussen de bijeenkomsten? 

Deze training is gericht op het anders omgaan met stress, en het daarbij inzetten van een blijvende gedragsverandering. Om in de praktijk zo veel mogelijk ervaring op te kunnen doen, en binnen korte tijd weer te kunnen reflecteren is een periode van 2 tot 3 weken aan te raden. 

Met welke leervraag kun je in deze training terecht? 

In de intake wordt samen met de deelnemer de leervraag, achtergrond en het gewenste doel besproken. Tijdens deze intake wordt een zo concreet mogelijk einddoel geformuleerd. 

Vragen die geschikt zijn gaan over veerkracht, stressklachten, reintegratie, bewaken van grenzen, preventie van stress en burn-out klachten. Deze en soortgelijke vragen komen in trainingen FOCUS op veerkracht veel voor: 

Hoe zorg ik dat ik de juiste balans bewaar tussen werk en privé? 

Ik wil met plezier en energie mijn werk blijven doen, ook bij stressvolle situaties of periodes.  

Hoe herken ik beginnende signalen van stress bij mezelf en hoe kan ik hier gezond op inspelen? 

Ik wil goed kunnen bijsturen wanneer ik beginnende stressklachten heb. 

Ik wil voorkomen dat ik (weer) een burn-out krijg doordat ik mezelf voorbij loop. 

Ik ben overbelast geraakt en wil mijn energie weer herpakken.

Wil je langdurig verzuim voorkomen?
Besparen op ziektekosten en investeren in goed werkgeverschap?
Klaar om medewerkers een boost geven in veerkracht?

Deelnemers aan deze training leren:  

 • Eigen signalen van stress herkennen in een vroeg stadium
 • Begrijpen hoe de stresscyclus werkt 
 • Stress beinvloeden met de FOCUS factoren

Resultaat van deze training 

 • Voor de medewerkers: met plezier en energie in zorg en welzijn werken
 • Voor de client: meer continuiteit van zorg voor clienten / patienten
 • Voor de organisatie: preventie van verzuim en onnodige kosten & een bijdrage aan goed werkgeverschap
ZorgorganisatiesVeerkracht trainingLive training