Medewerkers gaan zelf aan de slag met veerkracht

Een te hoge mate van werkstress kan zorgen voor stressklachten en een gevoel van overbelasting. Wanneer je hier in een vroeg stadium iets aan wil doen, is het goed om te kijken naar je eigen manier van omgaan met stressoren, en naar manieren om je eigen veerkracht te onderhouden en vergroten.

Een effectieve en laagdrempelige manier om hier mee om te gaan is door middel van de e-learning ‘Aan de slag met veerkracht’. In dit programma van 12 weken, volgt een deelnemer op basis van een wekelijkse lesmodules de stappen om de eigen veerkracht te vergroten en het risico op overbelasting en burn-out klachten te verkleinen.

Deelnemers van ‘aan de slag met veerkracht’:

 • Kunnen weer met plezier en energie goede zorg verlenen
 • Hebben minder risico op burn-out klachten 
 • Hebben een verminderde kans op stress gerelateerd verzuim

Overzicht: waaruit bestaat deze e-learning?

12 weken programma 

 • 12 online wekelijkse lesmodules (15-30 minuten)
 • Met interactieve en praktische werkvormen
 • Direct toepasbaar in de praktijk 

 • 12 weken korte e-learning modules 
 • Op eigen tijd en tempo te volgen
 • Online leeromgeving en ondersteuning
 • Unieke drie stappen methode
 • Individueel of met een groep te volgen

Online ondersteuning

 • Persoonlijke online ondersteuning van de trainer
 • Feedback op de oefeningen en reflectieopdrachten
 • Mogelijkheid tot vragen stellen via de chat

Waar en wanneer je wilt

 • Starten, pauzeren en stoppen wanneer je wilt
 • Op eigen tijd en tempo leren
 • Ook op smartphone te volgen

Gevarieerd aanbod van content

 • Ondersteunende reflectie-oefeningen gedurende traject
 • Lesmodules, video, podcast en bonusmateriaal
 • Werkboek met oefeningen + reader

Unieke methode

 • Je persoonlijk stressprofiel ontdekken
 • FOCUS plan maken
 • 3 stappen: stress herkennen, begrijpen en beïnvloeden

Varianten: Individueel of als groep

‘Zelf aan de slag met veerkacht’

 • Individuele deelname 
 • Training op instap (direct starten na aanmelding)
 • Wekelijkse e-mailnotificaties

‘Samen aan de slag met veerkacht’

 • Samen volgen als team of groep medewerkers
 • Gezamenlijke start- en einddatum
 • Online start- en slotbijeenkomst

Wat kun je na deze e-learning?

Resultaten:

 • Met plezier en energie goede zorg verlenen
 • Minder risico op burn-out klachten door tijdige signalering en aanpassing 
 • Verminderde kan op stress gerelateerd verzuim

Geschikt voor:

Hoe ziet de e-learning ‘aan de slag met veerkracht’ er uit?

Modules 1 t/m 3

Stap 1: Je eigen signalen van stress herkennen

Je persoonlijk stressprofiel geeft jou inzicht in de verschillende fases van stress. Je herkent welke emotionele en mentale gevolgen stress op jou heeft. Je brengt deze signalen in kaart, hoe dit er uit ziet en wat je nodig hebt in de verschillende fases. Dit leert je in de praktijk tijdiger herkennen in welke fases je verkeert en hoe hierop te handelen.

Module 4

Stap 2: Begrijpen hoe de stress cyclus werkt

Je leert de verschillende fases van stress herkennen en begrijpen. Je leert wat de effecten van stress zijn op je gevoelens, je denken, je waarneming, je handelen en je voorkomen. En je leert wat belangrijk is bij het ombuigen hiervan. Je leert de lange termijneffecten en risico’s van stress begrijpen. Je leert inschatten welke risicofactoren voor jou een rol spelen. En wat je beter wel en niet kunt doen in tijden van stress.

Doormiddel van de FOCUS factoren volgen we in de volgende lesmodules verschillende oefeningen die de situatie van een deelnemer steeds vanuit een ander perspectief benaderen. Centraal staat steeds de eigen ervaring. Dit alles met het doel in de praktijk kleine aanpassingen te maken die de houding en gedrag tegenover stress gezonder en effectiever maken.

De ene keer staan er bijvoorbeeld ademoefeningen centraal, de andere keer de invloed van het denken op de stressregulering met de cirkel van invloed. De FOCUS factoren zorgen voor een afwisselend aanbod dat voor een brede blik zorgt op de eigen situatie.

Stap 3: Stress beïnvloeden met de FOCUS factoren.

FYSIEK                 Ademhalingstraining, beweging 
OMGEVING       Slimmer, efficiënter en met meer focus werken 
COGNITIE           Onderliggende overtuigingen en invloed 

UITZICHT           Heldere doelen stellen en perspectief bepalen 
SOCIAAL             De sociale balans opmaken 

Modules 5 t/m 9

Modules 10 t/m 12

Gedragsverandering ontwerpen, positieve stress en FOCUS plan 

Module 10 staat in het teken van het ontwerpen van een als-dan gedragsverandering. Door middel van een concreet stappenplan gaat een deelnemer aan de slag met een concrete actie die hij of zij dagelijkse gaat uitvoeren. Module 11 bestaat uit een exclusieve podcast vol inzichten over positieve stress

Deze en de andere opgedane inzichten vormen het FOCUS-plan waarmee een deelnemer de deur uit gaat. Hierin staan alle persoonlijke concrete aandachtspunten en doelen voor de komende periode. Om zodoende met een specifiek plan de praktijk weer in te gaan. 

Individuele of groepsaanmelding

‘Zelf aan de slag’ (individuele aanmelding)

Wanneer u een individuele medewerker wilt aanmelden, kan deze het programma op ieder gewenst moment starten. Met dit programma kan een deelnemer op eigen tijd en tempo de e-learning volgen. Deze vorm van e-learning werkt op instap. Na aanmelding ontvangt de deelnemer of ontvangen de deelnemers een e-email met de uitnodiging voor de online leeromgeving. Vanaf dat moment kan met de eerste les gestart worden. In de 12 weken die volgen ontvangt de deelnemer iedere week een notificatie per mail, dat er een nieuwe les klaarstaat. Op meerdere momenten in de e-learning is er een reflectieoefening waarin de deelnemer feedback ontvangt van de trainer. Tussentijds kan er op ieder moment ingelogd worden op de online leeromgeving om verder te gaan of onderdelen van eerdere lesmodules te herhalen. 

Deze flexibele en individuele vorm is geschikt voor mensen die zelfstandig hun veerkracht willen versterken. Deelnemers kunnen direct aan de slag. Voor prijzen en aanmelden klik hier.  

‘Samen aan de slag’
Inclusief start- en eindbijeenkomst

In deze variant starten meerdere deelnemers tegelijk met deze e-learning. Er  wordt een gewenste start- en einddatum gepland waarbinnen de e-learning plaats gaat vinden. Deze begint en eindigt met een gezamenlijke online start- en eindbijeenkomst. In de startbijeenkomst wordt een gezamenlijke start gemaakt van het traject, gericht op het gewenste individuele einddoel van de deelnemers. In de online slotbijeenkomst wordt doormiddel van een werkvorm met iedere deelnemer geëvalueerd in hoeverre het gewenste doel behaald is, en welke aandachtspunten er zijn voor de komende tijd. 

Deze variant is geschikt voor teams die samen aan hun veerkracht willen werken. Doordat thema’s uit de lesmodule in dezelfde periode gevolgd worden kunnen deelnemers met elkaar reflecteren op de inzichten die ze opdoen in de e-learning. Ook kan er voor worden gekozen om een groep medewerkers uit de organisatie tegelijk mee te laten doen.  Deze variant wordt aangeboden vanaf 10 deelnemers. Voor prijzen en aanmelden klik hier. 

De kwaliteiten van FOCUS op veerkracht

Ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk in zorg en welzijn. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

Online blended leren – lage tijdsinvestering – directe toe te passen in de praktijk

‘Prachtig resultaat. Echt inzicht gevend en preventief als het gaat om burn-out voorkomen’

Meer ervaringen…->

Prijs en aanvragen

Prijzen zijn exclusief btw. 

Vraag en antwoord over FOCUS training

Voor wie is deze training geschikt?

‘Aan de slag met veerkracht’ is een programam gericht op het versterken van veerkracht onder medewerkers binnen de sector zorg en welzijn. Zorgprofessionals die te maken hebben met uitdagende werktaken, tijdsdruk en leed van clienten kunnen lichte tot hevige stressklachten ervaren. Met name mensen die een lichte tot matige mate van stress ervaren hebben veel baat bij dit programma. Doe hier de gratis stress test om de mate van overbelasting te meten.  

Hoe werkt een aanvraag?

Bij een individuele aanvraag wordt na het verwerken van de aanvraag een account aangemaakt. Aanvragen worden altijd binnen 1 dag verwerkt. Direct na het aanmaken van het gebruikersaccount van de deelnemer wordt een mail verzonden naar de deelnemer met een uitnodiging. De deelnemer kan vanaf dan direct beginnen met de e-learning.

Bij een groepsaanvraag wordt er contact opgenomen om een start- en eindbijeenkomst in te plannen en overige details te bespreken. U ontvangt een offerte op basis van de wensen en na akkoord worden de data definitief ingepland. 

 

Hoe is de groepsprijs berekend?

De prijs per deelnemer bij de variant ‘samen aan de slag met veerkracht’ bedraagt € 200. De kosten voor de start- en terugkombijeenkomst bedragen 475 Voor iedere extra deelnemer in de variant ‘Samen aan de slag met veerkracht’ wordt een meerprijs van € 200 berekend. Deze variant wordt aangeboden vanaf 10 deelnemers. 

Wil je preventief verzuim verlagen?
Besparen op ziektekosten en investeren in goed werkgeverschap?
Medewerkers op een laagdrempelige manier hun veerkracht laten vergroten?

Deelnemers aan deze training leren:  

 • Eigen signalen van stress herkennen in een vroeg stadium
 • Begrijpen hoe de stresscyclus werkt 
 • Stress beinvloeden met de FOCUS factoren

Resultaat van deze training: 

 • Voor de medewerkers en teams: met plezier en energie in zorg en welzijn werken
 • Voor de client: meer continuiteit van zorg voor clienten / patienten
 • Voor de organisatie: preventie van verzuim en onnodige kosten & een bijdrage aan goed werkgeverschap
ZorgorganisatiesVeerkracht trainingE-learning