Coachingstraject bij stressklachten

Wanneer je stress wil verminderen zijn er een aantal dingen die je zelf al kunt doen. Vaak is het mogelijk om met kleine aanpassingen al een aantal stressbronnen te verminderen of om je herstelmogelijk te vergroten. Sommige neigingen zijn moeilijker te doorbreken. Wanneer je individueel aan de slag wil om deze patronen te ontdekken en doorbreken kan het zeer behulpzaam zijn om een FOCUS coachingstraject te volgen. 

Waaruit bestaat een coachingstraject?

6 coachingsessies van 1-1,5 uur 

 • Op locatie, online of in coachpraktijk 
 • Persoonlijk stressprofiel in kaart brengen
 • (inclusief intake en evaluatie)

 •  6 individuele coachingsessies
 • Ondersteund met online modules
 • Inclusief coachplan

Persoonlijke intakegesprek 

 • Persoonlijke intake met probleemverkenning
 • Aanleiding en verkennen van de coachvraag 
 • Vaststellen van gewenste resultaat en afspraken

Persoonlijk coachingplan 

 • Formuleren van concrete en meetbare doelen
 • Uitgangspunt voor coachingtraject
 • Basis voor evaluatie

Evaluatiesessie 

 • Evaluatie op basis van gestelde doelen
 • Perspectief op toekomst stellen
 • Mogelijkheid tot herhalingssessies

Online leeromgeving 

 • Ondersteunende reflectie-oefeningen gedurende traject
 • Lesmodules, video, podcast en bonusmateriaal
 • Werkboek met oefeningen 

Wat je leert

 • Je leert je eigen signalen van stress herkennen
 • Begrijpen waar je reactiepatronen vandaan komen
 • Vanuit je eigen kracht je sitatie te beinvloeden 

Geschikt voor wie

 • Minder stress wil ervaren
 • Blijvend een verandering wil inzetten
 • Meer ruimte om zichzelf te zijn, en te blijven ontwikkelen

Wie wordt jouw coach?

‘Ik help zorgprofessionals daadwerkelijk bij het gezonder omgaan met dagelijkse stressoren, voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van hun veerkracht. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.’

Ronald Huttinga
Coach en ontwikkelaar FOCUS op veerkracht

Over mij 

Zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn, in verschillende begeleidersfuncties in de verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdzorg.  In die jaren heb ik veel collega’s gecoacht in het directe werk en deed ik mijn coachopleiding bij de Hogeschool van Amsterdam. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het de thema’s stress en veerkracht bij zorgmedewerkers. 
Doordat ik reeds jaren in het thema stress en veerkracht in de zorg bezig ben heb ik een brede blik ontwikkeld op deze en gerelateerde thema’s. 

Wat je aan mij hebt 

Door mijn jarenlange ervaring in het werkveld spreek ik de taal en ken ik het gevoel van de werkvloer, ik weet hoe leuk het is om zorgverlener te zijn. Maar ook hoe zwaar het soms kan zijn. Daarnaast ben ik op de Hogeschool van Amsterdam opgeleid tot coach. Ik werk vanuit een gedegen visie op gedragsverandering, met verschillende gefundeerde coachingmethodieken. 

 Het belangrijkste is echter het contact tussen jou en mij. Ik luister empathisch, soms kritisch en bevraag je op de uitspraken die je zelf doet om je zoveel mogelijk zelf tot inzicht te laten komen. Door mijn eigen ervaringen als coachee weet ik hoe krachtig een goed coachingstraject kan zijn. Het kan je overtuigingen over jezelf veranderen, met alle (positieve) gevolgen van dien. 

Hoe werkt een FOCUS coachingstraject?

Effectieve coaching bij stressklachten

Ik weet hoe belangrijk het is om echt te luisteren naar wat jij zegt, daar op door te vragen en soms kritisch te bevragen over wat je nu eigenlijk zegt. Dat kan spannend zijn, maar ook ontzettend verhelderend.  

Methodes die ik gebruik en mij aanspreken zijn: de positieve psychologie, het onderzoeken en uitdagen van je onderliggende overtuigingen, oplossingsgericht werken en natuurlijk mijn eigen werkwijze: focus op veerkracht.

Prijzen

Prijzen zijn exlusief btw. voor zakelijke klanten en inclusief btw voor particuliere deelnemers.

Vraag en antwoord over FOCUS coachingtrajecten

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van individuele gespreksvoering waarin de deelnemer ondersteund wordt om vanuit zijn of haar eigen kracht tot effectiever gedrag te komen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderliggende overtuigingen over het zelf die gedrag beïnvloeden, of onbewuste gedragspatronen.  

Waar vindt de coaching plaats?

Afhankelijk van het gekozen coachingtraject vindt coaching online, op locatie of in de coachingpraktijk (in Soest) plaats (zie foto’s hieronder). 

Wat kun je verwachten?

Een coachingtraject begint altijd met een intakegesprek. In dit gesprek wordt de vraag verkend en de basis gelegd voor het coachplan. Op basis daarvan krijgen de overige gesprekken vorm. Aan het einde van de intake wordt met elkaar afgestemd over het vervolg. Vervolgens wordt het coachplan per e-mail gedeeld. Als het coachplan akkoord is, vindt ook de rest van het traject plaats. Tijdens het zesde gesprek wordt er geevalueerd op de doelen zoals die omschreven zijn in het coachplan. 

Zijn er altijd 6 sessies nodig?

Om een goede periode te hebben om de vragen uit te diepen, de eigen neigingen te onderzoeken en waar nodig te veranderen, zijn 6 gesprekken een goed begin en meestal is er een grote kans op goed resultaat. Echter is ieder mens en iedere vraag anders. 
Soms is er meer nodig. Er zijn daarnaast geregeld klanten die na een coachtraject op ‘onderhoudsbasis’ eens of twee keer per jaar terugkomen. 

Hoeveel tijd zit er tussen de coachingsessies?

In overleg met de coachee wordt na iedere sessie een nieuwe datum ingepland. Vaak hebben antwoorden op coachingsvragen wat tijd nodig om in de praktijk eigen te maken. Op basis van de inzichten die je opdoet tijdens de coachingsessies leer je nieuw gedrag inzetten. Dit is een waardevol principe van coaching. Om na ieder gesprek voldoende tijd te hebben om ervaring op te doen in de prakijk wordt een periode van 2 weken tussen iedere sessie aangeraden. Daarnaast is er bij het FOCUS totaal coachingtraject extra onderteuning via de online leeromgeving, om het opgedane nog meer eigen te maken. 

Is mijn vraag of die van mijn medewerker geschikt? 

Tijdens een coachingstraject wordt altijd gewerkt vanuit de vraag of het gewenste doel van de coachee. Deze vragen kunnen heel uiteenlopend zijn. FOCUS coachingtrajecten zijn met name geschikt voor vragen die gaan over veerkracht, stressklachten, reintegratie, bewaken van grenzen, preventie van stress en burn-out en hulp bij herstel hiervan.

Enkele voorbeelden van vragen van coachees van FOCUS op veerkracht zijn:

Hoe zorg ik dat ik de juiste balans bewaar tussen werk en privé? 

Ik wil met plezier en energie mijn werk blijven doen, ook bij stressvolle situaties of periodes.  

Hoe kan ik leiding geven gericht op het ondersteunen van de veerkracht van mijn medewerkers? 

Hoe herken ik beginnende signalen van stress bij mezelf en mijn collega’s, en hoe kan ik hier gezond op inspelen? 

Ik wil goed kunnen bijsturen wanneer ik beginnende stressklachten heb. 

Kan ik mijn grenzen bewaken en toch samen goede zorg blijven leveren? 

Ik wil voorkomen dat ik (weer) een burn-out krijg doordat ik mezelf voorbij loop. 

Ik ben overbelast geraakt en wil mijn energie weer herpakken.

Klaar om een punt achter stressklachten te zetten?
Klaar om een te stap maken in je persoonlijke ontwikkeling?
Klaar om je medewerker(s) een boost geven in veerkracht?

Leer:

 • Eigen signalen van stress herkennen 
 • Begrijpen waar deze reactiepatronen vandaan komen
 • Vanuit eigen kracht weer invloed uitoefenen in werk en leven  

Resultaat

 • Minder stress ervaren
 • Blijvende verandering in strategieen om met stress om te gaan 
 • Meer ruimte om zichzelf te zijn, en te blijven ontwikkelen
 • Minder stress gerelateerd verzuim
ZorgorganisatiesVeerkracht trainingCoachingtraject