Stress voorkomen in de zorg

Stress in de zorg is een van de grootste oorzaken van langdurig verzuim. Organisaties in zorg en welzijn kampen met hoge verzuimcijfers, een toenemende druk om personeel te werven en te behouden, en gezond aan het werk te houden. Wanneer zorgmedewerkers te lang onder stress staan kan er overbelasting ontstaan en burnout klachten. 
Om deze problemen bij stress te voorkomen, helpt de FOCUS methode zorgmedewerkers om gezond om te gaan met stress en signalen in een vroeg stadium te herkennen en bijsturen. 

 

FOCUS op veerkracht helpt organisaties in zorg en welzijn bij het gezond omgaan met stress van hun medewerkers en leidinggevenden. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen. 

✓ Minder verzuim door stressklachten
✓ Meer werkplezier en energie
✓ Persoonlijke groei

Veerkracht vergroten in de zorgorganisatie

Incompany & open inschrijving training

E-learning

Maatwerk en jaarprogramma's

ZorgorganisatiesStress voorkomen in de zorg