12 oktober 2021
FOCUS op veerkracht webinar:
veerkrachtig leiderschap  

In tijden van coronamaatregelen stelden veel leidinggevenden de vraag: ‘hoe kan ik goed leiding blijven geven (op meer afstand) en hoe hou ik het welzijn van mijn medewerkers goed in de gaten?’ 

Helaas treedt er ook nu onder zorgmedewerkers (te) veel langdurig verzuim op. Een van de veelgehoorde redenen: ‘mijn medewerkers trekken pas aan de bel als het al (bijna) te laat is.’ Een frustratie onder leidinggevenden, want: hoe later overbelasting opgemerkt wordt hoe langer het herstel, en verzuim duurt. 

Actief bezig zijn met de veerkracht van medewerkers is een essentieel onderdeel van goed leider- en werkgeverschap. En dat vraagt om een positieve en uitnodigende aanpak.

Een gesprek voeren over stress zal misschien aanspreken bij iemand die al richting overbelasting gaat. Een gesprek over veerkracht betrekt ook de mensen die zich daar niet herkennen. De sleutel tot het voorkomen van verzuim zit hier in: in een vroeg stadium bewust bezig zijn met de veerkracht van medewerkers en teams.   

In dit interactieve webinar van 30 minuten neemt Ronald Huttinga je mee in zijn visie op stress en zijn werkwijze om leidinggevenden te helpen  veerkracht te versterken in hun teams. Hierin staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe kun je als leidinggevende veerkracht vergroten in je teams?
  • Welke factoren spelen een rol bij het ontwikkelen en onderhouden van veerkracht onder medewerkers? En welke invloed heb je hier op?

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor HR medewerkers, leidinggevenden en bestuurders binnen de sector Zorg en Welzijn (breed). Zorgmedewerkers en overige geïnteresseerden zijn welkom.

Datum
Dit webinar vindt plaats op 12 oktober en wordt die dag twee keer georganiseerd, om 10:30 en om 13:00. Duur: 30 minuten.

Meld je hier aan om je in te schrijven voor een van de twee tijden:

12 oktober om 10:30 uur
12 oktober om 13:00 uur

FOCUS op veerkracht webinar:
veerkracht in de zorgorganisatie  

De verzuimpercentages in de sector zorg en welzijn zijn veelal te hoog. Een van de veelgehoorde redenen: ‘mijn medewerkers trekken pas aan de bel als het al (bijna) te laat is.’ 

Niemand heeft zin om met een probleem bezig te zijn dat nog niet groot genoeg is. Dat is een van de redenen dat medewerkers soms laat aan de bel trekken bij overbelasting. Met onnodig verzuim tot gevolg. Daarom is een positieve insteek op preventie van belang. 

Het negatieve beeld dat we van stress hebben en (ook in organisaties) met elkaar in stand houden, draagt er juist aan bij dat stress een negatiever effect op ons heeft. Terwijl een zekere mate van stress juist positief bijdraagt aan werkplezier, voldoening en gezondheid.

In dit interactieve webinar van 30 minuten neemt Ronald Huttinga je mee in deze visie op stress en zijn werkwijze om stress op een positieve manier te benutten binnen zorgorganisaties.  Hierin staan de volgende vragen centraal:

  • Wanneer is stress gezond?
  • Wanneer kan stress wel tot klachten leiden en hoe herken je dit op tijd?
  • Hoe kun je op een positieve manier veerkracht stimuleren in je organisatie?

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor HR medewerkers, leidinggevenden en bestuurders binnen de sector Zorg en Welzijn (breed). Zorgmedewerkers en overige geïnteresseerden zijn welkom.

Datum: (nog in te plannen)
Dit webinar wordt  komend jaar weer georganiseerd. Via deze pagina is het dan mogelijk om in te schrijven.
Alvast op de interesselijst? Meld je hieronder vast aan, je ontvangt dan een bericht wanneer je kunt inschrijven.  

 

FOCUS op veerkracht webinar:
‘werkstress en verzuim’  

Werkstress is een van de grootste oorzaken van verzuim binnen de sector zorg en welzijn. Toch leidt een hoge werkdruk niet per se tot verzuim. Ineffectieve coping, een verslechterde werk-privé balans of een ongezonde samenwerking op de werkvloer kunnen er voor zorgen dat werkdruk langdurige stress wordt, en leidt tot stress gerelateerd verzuim.

Voor wie

Dit webinar is geschikt voor alle geïnteresseerden binnen de sector zorg en welzijn. Dit webinar is met name interessant voor medewerkers die zich bezighouden met preventie en personeelsondersteuning, en voor managers, HR- en adviseurs Leren en Ontwikkelen.

Datum: (nog in te plannen)
Dit webinar wordt  komend jaar weer georganiseerd. Via deze pagina is het dan mogelijk om in te schrijven.
Alvast op de interesselijst? Meld je hieronder vast aan, je ontvangt dan een bericht wanneer je kunt inschrijven.