Veerkrachtig leiderschap 

De training veerkrachtig leiderschap is er speciaal voor managers, teamleiders en leidinggevenden in de sector Zorg en Welzijn. Het programma richt zich op leiding geven op basis van het stimuleren van veerkracht van medewerkers en teams. Dit met als doel verzuim omlaag te brengen en medewerkers met plezier en energie goede zorg te laten verlenen. 

In dit programma staat centraal: het herkennen van signalen die tot verzuim kunnen gaan leiden, het bespreken van de veerkracht van medewerkers doormiddel van de FOCUS gespreksleidraad. En het beïnvloeden van de veerkracht van medewerkers door middel van ondersteunende leiderschapsvaardigheden.

E – LEARNING | TRAINING | COACHING

De resultaten van FOCUS op veerkracht training, coaching en e-learning. Deelnemers aan FOCUS op veerkracht:

 • Kunnen met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.
 • Hebben minder risico op burn-out klachten door een tijdige signalering en aanpassing.
 • Hebben een verminderde kans op stress gerelateerd verzuim.
 • Zijn sneller in staat om ook bij anderen stress te herkennen en te helpen beïnvloeden.

Wat kun je na deze training? 

Wat kun je na deze training? 

 Stap 1: Het herkennen van signalen van die tot verzuim kunnen leiden

   – Je kent de relatie van werkdruk op stress en van stress op verzuim. Je leert welke factoren er voor zorgen dat stress geen verzuim wordt.

– Je kunt de acute en lange termijn signalen herkennen die kunnen wijzen op toekomstig stress gerelateerd verzuim. Je kunt ook je eigen signalen herkennen en hoe deze zich verhouden tot jouw leiderschap.     
– Je weet welke leidinggevende kenmerken het risico op verzuim verkleinen.

 Stap 2: Je kunt de veerkracht van medewerkers snel bespreken en beoordelen

– Je kunt het gesprek voeren over het thema veerkracht van medewerkers door middel van de FOCUS gespreksleidraad. Doormiddel van de FOCUS gespreksleidraad heb je in korte tijd helder waar de veerkracht van medewerkers aandacht nodig heeft en waar je samen in kunt sturen.

 FYSIEK                  ademhaling, beweging en stress regulerende activiteiten. 

OMGEVING     slimmer, efficiënter en met meer focus werken en organiseren. 
COGNITIE         onderliggende overtuigingen en ideeën die de druk verhogen of verlagen

UITZICHT          door heldere doelen en betekenis in werk  

SOCIAAL             de sociale en praktische steun van anderen om ons heen.

 Stap 3: Je leert de veerkracht van medewerkers beïnvloeden

– Je kunt voorkomen dat werkdruk uitmondt in stress gerelateerd verzuim. Je hebt geleerd hoe de FOCUS factoren bijdragen aan de verkracht van medewerkers, en hoe je deze kunt inzetten om stress gerelateerd verzuim tegen te gaan.
– Je leert welke factoren van leiderschap invloed hebben op de veerkracht van medewerkers, en daarmee de kansen op verzuim verkleinen. Je maakt je de gespreksvaardigheden eigen vanuit de ‘ondersteunende communicatiestijl’ en draagt zo bij aan de sociale steun voor medewerkers. 

  Aanleiding

   Het ziekteverzuim in de sector Zorg en Welzijn is hoog. Dit hangt voor een groot deel samen met de hoge mate van psychosociale arbeidsbelasting. Dit kan tot werkstress en uiteindelijk tot verzuim leiden. Uit onderzoek blijkt dat de rol van leidinggevenden een cruciale factor is in het wel of niet ontstaan van verzuim onder zorgpersoneel.

  Nu de coronacrisis hier ook nog bij is gekomen werken leidinggevenden meer op afstand en is het moeilijker geworden om zicht op medewerkers te houden. En daarmee om stress gerelateerd verzuim te voorkomen.

  De sleutel tot het voorkomen van stress gerelateerd verzuim is het investeren in de veerkracht van medewerkers. De training veerkrachtig leiderschap richt zich op het versterken van de veerkracht bevorderende vaardigheden van leidinggevenden

  Wat krijg je precies?

  • 3 (online) trainingsbijeenkomsten (van 2,5 uur).
  • Oefeningen en opdrachten via de online leeromgeving voor een verhoogde opbrengst in de praktijk.
  • Online ondersteuning en feedback op de online oefeningen.
  • In totaal een half jaar toegang tot de online omgeving met praktische adviezen en mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat.
  • Na een half jaar is er een (online) terugkombijeenkomst.

  Wat levert dat in de praktijk op?  

  • Medewerkers die met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen.
  • Minder risico op burn-out klachten door een tijdige signalering en aanpassing.
  • Verminderde kans op stress gerelateerd verzuim.
  • Sneller in staat om bij anderen stress te herkennen en te helpen beïnvloeden.
  • Een gedegen en beproefde manier om het thema veerkracht bespreekbaar te maken en te beïnvloeden.

  Investering 

  De kosten voor de open inschrijving training bedragen per deelnemer € 550,-. (excl. btw). Neem contact op voor een offerte op maat.

  Data worden in overleg gepland. 

  De (online) bijeenkomsten vinden plaats van 09:30 – 12:30. Qua tijdsinvestering moet je naast de bijeenkomsten rekenen op gemiddeld een half uur per week. Online intake en persoonlijke intake vindt plaats in de twee weken voor aanvang training.

  Vragen over deze training ? Kijk bij de veelgestelde vragen of mail naar info@focusopveerkracht.nl