Teamcoaching   

Het versterken van elkaars veerkracht is bij uitstek een geschikt thema om als team mee aan de slag te gaan.  

Teamcoaching is een geleid groepsproces waarin het team ondersteund wordt om vanuit de gezamenlijke kracht tot effectiever gedrag te komen.

Bij teamcoaching wordt uitgegaan van de vraag van het team als startpunt. Hiermee wordt de inhoud van het coachingtraject  gaandeweg samen ontwikkeld.  Een dynamisch proces, wat spannend kan zijn. 

Onderliggende groepsdynamische processen kunnen onbewust heel bepalend zijn en voor obstructie zorgen in besluitvorming en samenwerking. Deze processen kunnen in coaching naar voren komen en worden gaandeweg opgemerkt, bespreekbaar gemaakt en waar nodig constructief aangepakt. Het creeeren van psychologische veiligheid is de eerste stap in dit proces.

Het resultaat van een goede teamcoaching:
– onderling begrip en afstemming
– rolduidelijkheid en een gezamenlijke koers
– overeenstemming over het persectief
– daar waar geen overeenstemming is, acceptatie
– inzicht en gedragenheid van de individuele bijdrage aan het geheel

Mijn werkwijze en stijl 

Ik heb ruime ervaring in thema’s als: grenzen aangeven, effectieve communicatie, stresspreventie en regulering, gezond samenwerken, preventie en interventie bij pesten op de werkvloer. Ik gebruik communicatiemodellen als de Roos van Leary, cirkel van Invloed en DISC profielen.

Door mijn jarenlange ervaring in het werkveld spreek ik de taal en ken ik het gevoel van de werkvloer, ik weet hoe leuk het is om zorgverlener te zijn. Maar ook hoe zwaar het kan soms kan zijn.

Ik luister empathisch, kritisch en bevraag teams te reflecteren op het gedrag in het hier-en-nu, in verhouding tot de dagelijkse praktijk.

 

Hoe het werkt

Intake met teamlid en leidingevende: verduidelijking van de vraag, akkoord door opdrachtgever op vervolg traject.

Startsessie: inventariseren en formuleren van leerdoelen.

Groepssessies: werken aan de vastgeselde teamdoelen. Aantal sessies in overleg op basis van wensen en doelen. 

Eindsessie: evaluatie van teamdoelen, evaluatie van traject, (indien gewenst met leidinggevende) & opstellen toekomstperspectief en te maken stappen.  

Offerte

N.a.v. een vrijblijvende intake wordt een offerte gemaakt voor een teamcoachingtraject. Op basis van de vraag, groepsgrootte, de setting en wensen wordt een op maat voorstel gedaan.

Teamcoaching is een geleid groepsproces waarin het team ondersteund wordt om vanuit de gezamenlijke kracht tot effectiever gedrag te komen.