Als begeleider of professional binnen zorg en welzijn ben je zelf je belangrijkste instrument. In het contact met je cliënten is de basis een goede kennis van, en een goede afstemming met je eigen reactie op spanning. Om als begeleider veiligheid te kunnen bieden is het belangrijk om goed zicht je hebben op je stressreactie.

De laatste tijd zijn er steeds meer apps in ontwikkeling die ons hier bij kunnen helpen. Een interessant ontwikkeling. Onlangs was ik betrokken bij een themadag over het onderzoek naar de effectiviteit van Sense IT app. Dit is een app waarbij zorgprofessionals en cliënten hun stresstoestand kunnen monitoren. Op dit moment lopen de wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten hiervan binnen verschillende organisaties in de zorg vanuit de Erasmus Universiteit.

Zelf mocht ik de Sense it app een aantal weken proberen. Als veerkrachttrainer voor medewerkers in de zorg ben ik veel bezig met signaleren van vroege signalen van stress en manieren om dit te reguleren. Een van de dingen die ik geleerd heb is dat je in rust vaak veel betere beslissingen maakt. Hier heeft de Sense IT app mij zeker bij geholpen. 

Ik heb de Sense-IT app ervaren als een hele mooie aanvulling op het bewustzijn van mijn eigen stresssignalen. Een van mijn triggers voor stress is wanneer er veel tegelijk op me afkomt. Normaal heb ik dan de neiging om snel in de ‘actiestand’ te schieten, wat de spanning alleen maar hoger maakt. Door de signalen van de Sense IT-app, leerde ik even stil te staan en eerst even te focussen op mijn eigen herstel. Om vervolgens in rust de prioriteiten te bepalen en pas in de actie te gaan. Dit draagt bij aan het bewaren van de rust in stressvolle situaties, en leidde bij mij tot betere keuzes in dit soort situaties.  

Zelf heb ik 20 jaar gewerkt in de zorgsector, en ik heb aan den lijve ervaren hoeveel invloed je eigen spanning heeft op de interactie met je cliënten. En daar kan een hulpmiddel je veel inzicht in geven. Ik denk dat de deze ontwikkelingen hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. De Sense IT app is wat mij betreft een veelbelovend middel om zorgprofessionals te helpen om stress bij zichzelf eerder te herkennen. Want hoe eerder je stress bij jezelf kunt herkennen, hoe makkelijk het is om bij te sturen. 

BlogStress herkennen met de Sense IT app