Webinar | Veerkracht in de ondersteuningsrelatie

(wordt binnenkort weer ingepland)

Wanneer je werkt in de jeugdzorg, de GGZ, de ouderen- of verstandelijk gehandicaptenzorg, of als je mantelzorger bent in die zorg, dan heb jij te maken met een ondersteuningsrelatie. Door middel van het vertrouwen dat er is binnen deze relatie, kun je iemand verder helpen door meer vertrouwen te krijgen in zichzelf. Jij bent daarmee het belangrijkste instrument waarmee je bijdraagt aan de veerkracht van de ander.

Wanneer je iemand met een beperking, dementie of gedragsproblemen ondersteunt is er vaak veel aanpassing nodig vanuit jou. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel geduld dit kan vragen.

Veel mensen die de zorg of ondersteuning voor anderen op zich nemen hebben hierbij de neiging om zichzelf weg te cijferen. Dat dat een beetje gebeurt is heel normaal, en helemaal niet erg, maar de balans kan hierbij zoekraken. De druk op jou wordt dan steeds groter, en je kunt je eigen belang uit het oog verliezen. Dit kan stressklachten en overbelasting tot gevolg hebben. Hiermee verslechtert vaak de relatie met de ander, en je raakt minder gevoelig voor diens signalen en belangen. Ook gebeurt het andersom, door de uitdagingen in deze relatie verlies je het belang van de ander uit het oog.  

In beide gevallen is er een belang uit het blikveld verdwenen. Hierdoor raakt het contact verstoord en wordt het steeds moeilijker om de relatie goed te houden.

Wil je veerkracht terugbrengen in een ondersteuningsrelatie, dan gaat het er om de belangen van beide terug te brengen in je gezichtspunt. Dat wil zeggen dat je er bent voor de ander, met voldoende oog voor jezelf. Maar ook andersom. Dat noem ik:  

‘oog voor jezelf in relatie tot de ander, en oog voor de ander in relatie tot jezelf’

Bied jij zorg, ondersteuning, begeleiding en herken je dit? Dan wil ik je uitnodigen om mijn webinar bij te wonen. Ik ligt hierin toe hoe je jouw eigen patroon kunt ontdekken, en wat er nodig is voor een veerkrachtige ondersteuningsrelatie. Je kunt gratis meedoen, maar moet je wel even van tevoren aanmelden.

In dit webinar van 1 uur vertel ik je:
– hoe ons zenuwstelsel de basis is voor ons functioneren in relatie tot anderen
– hoe de overdraagbaarheid van stress voor verstoringen in contact kan zorgen, maar daar ook de grootste kansen liggen
– hoe je stress sensitief kunt leren omgaan met de ander
– hoe je je eigen veerkracht in het oog houdt en kunt blijven versterken

Voor wie?
Dit webinar is geschikt voor o.a.:
– begeleiders in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg
– medewerkers in de Geestelijke Gezondheidszorg
– medewerkers uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
– Jeugd- en gezinsprofessionals  
– Mantelzorgers en verwanten van mensen met een ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld bij ouderen met dementie, jongeren met een ontwikkelingsstoornis of onbegrepen gedrag

 Door wie?

Mijn naam is Ronald Huttina, ik werkte jaren als begeleider met mensen met een intensieve zorgvraag en hou mij bezig dagelijks bezig met meer veerkracht in de zorg en alles wat daar bij komt kijken. Ik zie je graag op mijn webinar.
over Ronald HuttingaWebinar