‘Ik zou het niet kunnen’.

Toen ik zelf nog dagelijks op de werkvloer stond in de sector zorg en welzijn kreeg ik dat nog wel eens te horen op een verjaardagsfeestje, wanneer ik over mijn werk vertelde. En het klopt. Werken in de zorg is een ontzettend ingewikkeld vak. Zo moet je onder andere: 

 • Inzicht hebben in je eigen gedrag, je eigen handelen 
 • Professioneel omgaan met situaties die emoties oproepen  
 • Goed kunnen nadenken en tegelijk op je gevoel afgaan 
 • Reflecteren op jezelf, je beslissingen en je persoonlijke neigingen
 • Goed kunnen samenwerken met collega’s 
 • Omgaan met leed van patiënten, cliënten, gezinnen 
 • Je werk kunnen loslaten om te herstellen 
 • Samenwerken met familie van de mensen die je verzorgt 
 • Je kunnen verwoorden en zonder woorden communiceren
 • Omgaan met je eigen (soms te hoge) verwachtingen 
 • Werken onder hoge druk 
 • Ethische dilemma’s afwegen
 • Je eigen welzijn in de gaten houden  
 • (…vul maar aan als je iets mist) 

Met mijn trainingen mag ik medewerkers in de sector zorg en welzijn helpen zich zo goed mogelijk te handhaven in al deze verschillende rollen. Een gevaar in al deze rollen is dat het een ten koste van het ander gaat. Bijvoorbeeld heel goed voor een ander zorgen, of onder druk blijven presteren, terwijl je eigen herstel er onder gaat leiden. 

Ik ben blij hier al 5 jaar aan te mogen bijdragen doormiddel van trainingen en coaching voor zorgmedewerkers en leidinggevenden. 
#stress #veerkracht #zorgenwelzijn 

Stress in de zorgDe vele kwaliteiten van zorgmedewerkers