Lopen we in de toekomst in de zorg allemaal met spanningsmeters rond die ons helpen onze eigen spanning en die van cliënten in beeld te krijgen? 

Volgens Lucienne den Uil van het Kennisplatfotm EVB+, moeten we hier niet al te bang voor zijn. We moeten vooral kijken naar de mogelijkheden die deze techniek ons biedt. Bijvoorbeeld in het beter begrijpen en proberen te voorkomen van ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. 


In de doelgroep die zij onderzocht heeft, mensen met een ernstige verstandelijke beperking, is moeilijk verstaanbaar gedrag vaak een uiting van spanning die iemand niet op een andere manier kwijt kan. Het meten van deze spanning en de interactie met de spanning van de begeleider geeft inzicht in mogelijke factoren waarop je kunt inzetten om dit gedrag te voorkomen. 
Wat is de relatie tussen spanning bij begeleider en client? Hoe doe je zo’n onderzoek? En welke ontwikkelingen kunnen we op dit gebied verwachten? Luister naar aflevering 23 van de podcast Veerkracht in de Zorg met onderzoeker Lucienne den Uil. 


Samen met de Radboud Universiteit werkte het Kennisplatform EVB+ aan het onderzoek ‘EVB+ in Beeld’. Dit onderzoek werd uitgevoerd i.s.m. begeleiders en cliënten binnen diverse aangesloten organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  

Podcast veerkracht in de zorgAfl #23 Luciënne den Uil | Onderzoek naar spanning bij begeleiders en cliënten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking